Ləğv prosesində olan banklarin rekvizitləri


Ləğv prosesində olan "Dəmirbank" ASC

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131


LPO “DəmirBank” ASC, VÖEN

9900001471

Mərkəzi Bank, VÖEN

9900071001

SWIFT.BIK  (AZN)

NABZAZ2C

SWIFT.BIK  (valyuta)

NABZAZ2X

Kod  

501004

Müxbir hesab AZN

AZ74NABZ01451700000000001944

Hesablaşma hesabı AZN

AZ78NABZ01350100000000054944

Müxbir hesab EUR

AZ97NABZ01452800000000003954

Hesablaşma hesabı EUR

AZ89NABZ01350200000000055954

Müxbir hesab USD

AZ32NABZ01452800000000007840

Hesablaşma hesabı USD

AZ92NABZ01350200000000057840

Müxbir hesab GBP

AZ90NABZ01452800000000005826

Hesablaşma hesabı GBP

AZ84NABZ01350200000000017826

Ləğv prosesində olan QSC  "BANK STANDARD" KB


VÖEN: 9900006801

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ54NABZ01350100000000049944 AZN

AZ05NABZ01350200000000051840 USD

AZ65NABZ01350200000000050954 EUR

AZ60NABZ01350200000000012826 GBP

Ləğv prosesində olan "BORÇALI" kommersiya bankı

VÖEN: 1500036461

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ54NABZ01350100000000049944 AZN

AZ05NABZ01350200000000051840 USD

AZ65NABZ01350200000000050954 EUR

AZ60NABZ01350200000000012826 GBP

Ləğv prosesində olan "DEKABANK KOMMERSİYA BANKI" ASC

VÖEN: 1700085041

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ16NABZ01350100000000033944 AZN

AZ78NABZ01350200000000046840 USD

AZ61NABZ01350200000000033954 EUR

AZ70NABZ01350200000000006826 GBP

AZ80NABZ01350200000000007810 RUR

Ləğv prosesində olan "YUNAYTED KREDİT BANK" ASC

VÖEN: 2000145231


Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ83NABZ01350100000000051944 AZN

AZ63NABZ01350200000000055840 USD

AZ26NABZ01350200000000054954 EUR

Ləğv prosesində olan "GƏNCƏBANK" ASC

VÖEN: 2300215721

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 260

Telefon: (994 22) 256 04 93/  ( 994 22) 256 03 44


Ləğv prosesində olan "QAFQAZ İNKİŞAF BANKI" ASC

VÖEN: 1300196981

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ06NABZ01350100000000039944 AZN

AZ73NABZ01350200000000049840 USD

AZ70NABZ01350200000000047954 EUR

Ləğv prosesində olan "KREDOBANK" ASC

VÖEN: 1400020821

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ31NABZ01350100000000024944 AZN

AZ35NABZ01350200000000033840 USD

AZ07NABZ01350200000000046954 EUR

AZ07NABZ01350200000000005826 GBP

Ləğv prosesində olan "ATRABANK" ASC

VÖEN: 9900010231

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ59NABZ01350100000000046944 AZN

AZ39NABZ01350200000000050840 USD

AZ02NABZ01350200000000049954 EUR

Ləğv prosesində olan "ZAMİNBANK” ASC

VÖEN: 1400009111

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 464-14-01, (994 12) 464-14-03, (994 12) 464-14-04

Bank rekvizitləri:

AZ65NABZ01350100000000023944 AZN

AZ59NABZ01350200000000038840 USD

AZ66NABZ01350200000000030954 EUR

AZ65NABZ01350200000000009826 GBP

Ləğv prosesində olan "TEXNİKABANK" ASC

VÖEN: 9900000681

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ36NABZ01350100000000021944 AZN

AZ84NABZ01350200000000023840 USD

AZ13NABZ01350200000000023954 EUR

AZ46NABZ01350200000000001826 GBP

Ləğv prosesində olan "BANK OF AZERBAİJAN" ASC

VÖEN: 1700018161

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ56NABZ01350100000000009944 AZN

AZ55NABZ01350200000000021840 USD

AZ81NABZ01350200000000021954 EUR

Ləğv prosesində olan "ROYALBANK" ASC

VÖEN: 1400023581

Ünvan: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək prospekti, ev 16

Telefon: (994 12) 131

Bank rekvizitləri: 

AZ54NABZ01350100000000049944 AZN

AZ05NABZ01350200000000051840 USD

AZ65NABZ01350200000000050954 EUR

AZ60NABZ01350200000000012826 GBP