ƏSF-nin Bank Rekvizitləri

ƏSF, VÖEN:                     1700773271

Mərkəzi Bank, VÖEN:   9900071001

SWIFT.BIK:                     NABZAZ2C ( AZN )

SWIFT.BIK:                     NABZAZ2X ( valyuta )

Kod:                                   501004

Müxbir hesab:                AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944

Hesablaşma hesab :       AZ86 NABZ 0136 0450 0000 0000 7944