Onlayn kalkulyator

*Qeyd: “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunun 27.2-ci maddəsinə əsasən əmanətlər üzrə faizlər sığorta hadisəsinin baş verdiyi günə qədər hesablanmış məbləğdə ödənilir, bu şərtlə ki, kompensasiya bu Qanunun 26.1-ci maddəsində göstərilən məbləğdən (30 min manat) artıq olmasın. Əmanətlər üzrə faizlərin hesablanması və əmanətçi tərəfindən götürülmə müddəti bank tərəfindən müxtəlif formada müəyyən olunduğuna görə kompensasiya məbləği üzrə hesablanmış faizlər onlayn kalkulyatorda nəzərə alınmamışdır. Bu səbəblə “kompensasiya məbləği” bölümündə Əmanətçinin əsas məbləği qeyd edilir. 

Sizin bank depozitləriniz

Banka öhdəlikləri

KOMPENSASIYA MəBLəğI: 0 AZN