Normativ sənədlər və təlimatlar

  • İştirakçı banklar tərəfindən Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təqvim haqlarının ödənilməsi və hesabatların təqdim edilməsi qaydalarına Əlavə 1 (Əmanətlər haqqında Hesabat)